Aquest llenguatge html permet esriure paràgrafs amb l'etiqueta p, també permet posar imatges amb l'etiqueta img. L'etiqueta img té unes paraules al costat que són paràmetres com per exemple src que vol dir source, és a dir, el nom de la imatge, class seria el tipus d'imatge, mapper vol dir "mapa d'imatge" (un mapa d'imatge és quan passes per sobre d'una imatge, es pinta i apunta a una web), width vol dir AMPLADA i té com a una unitat "píxels" (un píxel és un punt de la pantalla) i height vol dir ALÇADA EN PÍXELS, border=0 vol dir que no hi hagi vora, usemap vol dir que utilitzi el mapa d'imatge que em creat

Ceba Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló

Area shape significa FORMA DEL ÀREA, Poly vol dir POLÍGON fet amb coords o coordenades realitzades amb GIMP, Class significa el tipus de color i Icolor é es el color HTML. El color sempre té 6 números, però no són números decimals (del 0 al 9) sinò números hexadecimals (del al 0 al 9, A que vol dir 10, B que vol dir 11...i així fins a F que vol dir 15

El color EA9E75 significa que té una intensitat EA de vermell, 9E de verd i 75 de blau i aixó dona el color de la ceba. El color FF0000 té una intensitat FF de vermell que és el número més gran possible, 00 seria que no té cap intensitat de verd i l'últim 00 seria que no té cap intensitat de blau. Així 00FF00 seria verd molt intens i 0000FF blau molt intens. Si fos FFFF00 té el màxim de vermell i el m`xim de verd i dona color groc RGB. Alt significa text alternatiu si no surt la imatge, title fa que aparegui el nom si passo per sobre de la imatge i href és la referència de la pàgina web on anirem al clicar en aquesta àrea poligonal de la imatge.

Color html: números hexadecimals i decimals

Els colors es poden escriure en decimals o hexadecimals, per exemple, EA9E75 és un número hexadecimal que convertirem ara en un número decimal

Primer convertirem el número EA en decimal, recordem que és el nivell de vermell. Es comença amb la darrera xifra que és la A que equival a 10 i com està a la darrera posició es multiplica per la base que és 16 elevat a la posició que és 0 perquè és el primer número 10x16^0 que és igual a A. La lletra E equival a 14, però com està en seguna posició l'elevo a 1, E=14X16^1 elevem a 1 perquè està a la segona posició i multipliquem per 16 perquè és un número hexadecimal. EA serà la suma de E i A = 224+10=234.

Ara convertirem el color verd del número EA9E75, que és 9E. Es comença amb la darrera xifra, amb la E que quival a 14 i com està a la darrera posició, s'eleva a 0 la base, que és 16 és a dir E=14X16^0=14. Es continua amb la primera posició d'aquest color 9=9x16^1= 9x16= 144. 9E hexadecimal és 144+14=158 en decimal

Ara converitrem el color blau és el 75 perquè són les últimes dos xifres, el 5 hexadecimal és igual a 5x10^0=5, i el 7 hexadecimal és igual a 7x16^1= 7x16= 112. El número 75 hexadecimal és 112+5=117

Ara convertirem el número més gran possible FF, 15x16^0 + 15x16^1= 15+15x16=255

FA = 10x16^0+ 15x16^1 = 10+15x16=250. DE = 14x16^0 + 13x16^1 = 14+13x16 = 222